Адвокатското дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ бе поканено и прие за втора поредна година експертният му екип да разработи раздела относно международния арбитраж в България

Адвокатското дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ бе поканено и прие за втора поредна година експертният му екип да разработи раздела относно международния арбитраж в България на Chambers International Arbitration 2022 Global Practice Guide. Повече от 20 години, Chambers and Partners изготвя класация на адвокати и адвокатски кантори по целия свят. Въз основа на тези класации, организацията избира водещи кантори във всяка една юрисдикция, които разработват разделите „Право и Практика“, част от новата поредица  Глобални Практически Ръководства. Поканата към АД „Табаков, Табакова и съдружници“ приемаме като резултат от постигнатите през последната година успехи в редица арбитражни спорове по правилата за арбитраж на Международната Търговска Камара и на други международни арбитражни институции.

 https://gpg-pdf.chambers.com/view/925965928/