Представителството по съдебни и арбитражни дела е сред основните сфери на дейността ни и една от най-силните ни практики.

TTP e известно с добрите си процесуалисти и опит в разрешаването на спорове. Нашите адвокати имат задълбочени познания в областта на гражданските и административни производства, както и богат съдебен опит и практика пред държавните съдилища, и пред вътрешни и международни арбитражи. Управляващият съдружник Милена Табакова е експерт с богат опит по вътрешен и международен арбитраж. Съдружникът Тодор Табаков е бил съдия в Софийски градски съд и Софийски окръжен съд. Доц. д-р Таня Градинарова е експерт на национално ниво в областта на гражданското производство и разрешаването на спорове.

Имаме задълбочени познания за контекста и подхода към разрешаването на спорове, като се стремим да предлагаме решения, които в най-голяма степен задоволяват нуждите на клиентите ни. Вярваме, че успехът в един правен спор се основа не само познанието на закона, професионален подход и внимание към детайлите, но и на ползотворно и открито сътрудничество с клиентите ни.

Богатият ни опит и добрата ни практика в тази сфера се потвърждават от успехите ни в редица сложни дела.