TTP предлага всеобхватни правни услуги на всеки етап от осъществяването на сделка с недвижим имот, включително дю дилиджънс, структуриране, придобиване, планиране и развитие, финансиране, строителство ползване, отдаване под наем, продажба. При сделките с недвижими имоти винаги се стремим да предложим на клиентите ни ефективни решения, които да им помогнат да постигнат целите си. В допълнение към знанията и опита на адвокатите, занимаващи се с недвижими имоти, ние имаме възможността да ангажираме ресурса на адвокати, практикуващи в други сфери на правото, в това число Търговско право, Данъчно право, Процесуално представителство.

През годините сме участвали в голям брой значими проекти, свързани с недвижими имоти като придобиването и продажбата на бензиностанции и газ станции; придобиването на парцели и построяването на магазините на две големи германски групи за продажба на едро; придобиването и продажбата на редица емблематични жилищни и бизнес сгради в София; придобиването и продажбата на редица хотели, предприятия, вятърни централи, фотоволтаични паркове и др.